Chương trình phát triển kỹ năng mềm

Với mong muốn mỗi sinh viên đều được phát triển toàn diện với đầy đủ kỹ năng mềm cần thiết, VTI Education thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động bổ ích

  • Các khóa học kĩ năng
  • Đa dạng câu lạc bộ
  • Trách nhiệm xã hội
  • Hoạt động thể thao
  • Nghệ thuật

Chương trình phát triển kỹ năng mềm với đa dạng hoạt động thú vị, giúp sinh viên có được nhiều trải nghiệm giá trị, trang bị những kỹ năng cần thiết, khả năng thích nghi với thực tế công việc và cuộc sống sau này.

Bình luận của bạn

icon tuyển sinh