VTI Education

Chương trình phát triển kỹ năng mềm

Với mong muốn mỗi sinh viên đều được phát triển toàn diện, VTI Education thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động bổ ích:


- Các khóa học kỹ năng
- Khóa đào tạo văn hóa Nhật
- Đa dạng câu lạc bộ
- Trách nhiệm xã hội
- Hoạt động thể thao
- Nghệ thuật

Bình luận của bạn

Các Phát triển kỹ năng mềm & Internship khác

icon tuyển sinh