Học bổng

Ngày đăng: 2021-02-27 11:16:04

   

Lượt xem: 1921


BẢNG HỌC BỔNG VTI EDUCATION 2021

STT Tên học bổng Điều kiện xét HB Giá trị học bổng Số suất
1 THE SUN 1  Thí sinh đạt 1 trong các điều kiện sau:

* Có điểm học bạ trung bình học tập lớp 11 hoặc lớp 12 đạt 9.0 trở lên.
* Có điểm thi THPT Quốc Gia với tổ hợp 3 môn đạt 26 điểm trở lên (không nhân hệ số).
* Có giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế.
* Có thành tích hoạt động xã hội cộng đồng & ứng dụng công nghệ.
* Có tư duy, tầm nhìn và kết quả học tập vượt trội.
* Hình thức: Phỏng vấn
   100% học phí 5
2 THE SUN 2 Thí sinh đạt 1 trong các điều kiện sau:

* Có điểm học bạ trung bình học tập lớp 11 hoặc lớp 12 đạt 8.7 trở lên.
* Có điểm thi THPT Quốc Gia với tổ hợp 3 môn đạt 25 điểm trở lên (không nhân hệ số).
* Có giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế.
* Có thành tích hoạt động xã hội cộng đồng & ứng dụng công nghệ.
* Có tư duy, tầm nhìn và kết quả học tập vượt trội.
* Hình thức: Phỏng vấn
    70% học phí 3
3 THE SUN 3  Thí sinh đạt 1 trong các điều kiện sau:

* Có điểm học bạ trung bình học tập lớp 11 hoặc lớp 12 đạt 8.5 trở lên
* Có điểm thi THPT Quốc Gia với tổ hợp 3 môn đạt 24 điểm trở lên (không nhân hệ số)
* Có giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế
* Có thành tích hoạt động xã hội cộng đồng & ứng dụng công nghệ.
* Hình thức: Phỏng vấn
    50 % học phí 10
4 THE SUN 4 Thí sinh đạt 1 trong các điều kiện sau:

* Có điểm học bạ trung bình học tập lớp 11 hoặc lớp 12 đạt 8.0 trở lên
* Có điểm thi THPT Quốc Gia với tổ hợp 3 môn đạt 23 điểm trở lên (không nhân hệ số)
* Có giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế
* Có thành tích hoạt động xã hội cộng đồng & ứng dụng công nghệ.
* Hình thức: Phỏng vấn
    30% học phí 20
5   SAKURA - Khuyến học         hỗ trợ công nghệ
* Có điểm trung bình Toán hoặc Tin học: 11 và lớp 12 từ 8.0 trở lên
* Hình thức: xét học bạ
10,000,000     50
6  FUJI - Miễn phí ghi danh * Học sinh làm thủ tục nhập học và có mong muốn theo học trước ngày 01/12/2021, áp dụng cho đến khi hết số suất 3,000,000       50
7  KHUYẾN HỌC - Ưu đãi        40%/ tổng học phí * Học sinh làm thủ tục nhập học và có mong muốn theo học trước ngày 30/10/2021, áp dụng cho đến khi hết số suất     40% học phí 120

 

Bình luận của bạn

Các bài viết Tuyển sinh khác

icon tuyển sinh