Học phí VTI Education

Ngày đăng: 2021-02-27 11:15:24

   

Lượt xem: 2141

Bảng chi tiết học phí chính thức của VTI Education được cập nhật theo từng năm.

VTI Education thông báo các mức học phí áp dụng cho sinh viên năm 2021 như sau:

Học phí Số tiền (VNĐ)
Phí ghi danh (1 lần duy nhất) 3,000,000
Học phí kỳ 1: Ngoại ngữ 20,000,000
Học phí kỳ 2: Lập trình viên cơ bản 25,000,000
Học phí kỳ 3: Lập trình viên doanh nghiệp 25,000,000
Học phí kỳ 4: Tốt nghiệp Lập trình viên Việt - Nhật 25,000,000


Quy định về thay đổi học phí

Học phí có thể thay đổi (tăng/giảm) trong quá trình học tập, nhưng không thay đổi quá 10%/năm. VTI Education sẽ niêm yết và thông báo cụ thể khi có thay đổi.

Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của VTI Education hoặc nộp vào tài khoản của Trường.

Thông tin tài khoản ngân hàng của VTI Education:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Số tài khoản: 09287939201

Tên tài khoản : CONG TY TNHH VTI EDUCATION TPBANK - CN PHAM HUNG

Địa chỉ: Ngân hàng TPBank – Chi nhánh Pham Hung - HN

 Nội dung nộp tiền: Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

Bình luận của bạn

Các bài viết Tuyển sinh khác

icon tuyển sinh