VTI Education

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của VTI Education đều là những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Công nghệ thông tin tại nhiều doanh nghiệp lớn. 
Với lợi thế nằm trong Tập đoàn công nghệ, VTI Education nhanh chóng khẳng định được chất lượng đào tạo với chương trình bám sát nhu cầu thực tế các doanh nghiệp, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong suốt quá trình học, rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn.

Hồ sơ giảng viên

icon tuyển sinh