Chương trình thực tập Internship

Với chương trình thực tập Internship, sinh viên sẽ  tham gia thực tập tại Tập đoàn VTI và các doanh nghiệp là đối tác của VTI Education. Qua đó, 100% sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cần thiết cho công việc tương lai.

Tại đây, sinh viên có cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng và thực tiễn, được tham gia các công việc thực tế trong các dự án thật của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để sinh viên học hỏi, hướng dẫn cách làm việc từ những Lập trình viên hay quản lý giàu kinh nghiệm.

Chương trình thực tập Internship sẽ giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm đưa vào CV, mở rộng mối quan hệ cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường

Bình luận của bạn

icon tuyển sinh